Ordinær generalforsamling for
Kongerslev Fjernvarmeværk.

Torsdag den 29-09-16
Kl. 19.00
På Kongerslev Kro.

Dagsorden:

Pkt. 1         Valg af dirigent

Pkt. 2         Beretning fra det forløbne regnskabsår.

Pkt. 3         Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Pkt. 4         Budget for det indeværende driftsår fremlægges.

Pkt. 5         Evt. indkomne forslag fra andelshaverne.

Pkt. 6         Valg af bestyrelsesmedlemmer,
der skal vælges 3 medlemmer på valg er:
Henning Rytter og Henrik Lykke Staarup.

Pkt. 7         Valg af suppleant til bestyrelsen, på valg:
Kurt Clemmensen

Pkt. 8         Valg af revisor, på valg:
Jørn Boye Pedersen.

Pkt. 9         Eventuelt.

Der vil blive vist de forskellige muligheder i de nye varmemålere.