All posts by: Henning Rytter

About Henning Rytter

Blomsterkvarteret Status på Fjernvarme i blomsterkvarteretDato 19/8 2022En kort status på udrulning af fjernvarme i Blomsterkvarteret.Efter sommerferien har der været fuld gang i gravearbejdet for at få vand på 1 etape, og det er lykkes at holde tidsplanen.Vi lukkede vand på hovedrørene til Myrtevej og Guldrankevej onsdag d. 17/8 2022 hvilket er en uge tidligere […]

Vi har i bestyrelsen besluttet at der er et revideret godt tilbud på tilslutning til fjernvarmen, såfremt det er tilkendegivet, inden vi går i gang med etableringen af fjernvarmenettet. Kontakt Fjernvarmen for yderligere oplysninger.Vi er i fuld gang med udbudsmaterialet for etablering af fjernvarme. På grund af mange projekter er der en mindre forskydning for […]

Her sidst på året, den 31-12, er der her lidt status til Kongerslev Fjernvarmes forbrugere. Som i sikkert har hørt det i pressen, er der voldsomme prisstigninger i vente til mange, der enten anvender Naturgas eller EL til opvarmning. Det er ikke tilfældet for forbrugere under Kongerslev Fjernvarme, varmeprisen satte vi ned med 16% for […]

Efter deadline d. 1/10 2021 for tilslutning til fjernvarme i ”Blomsterkvarteret”, hvor vi opnåede en tilslutning på ca. 35 %, hvilket gjorde, som de fleste ved, at projektet bliver en realitet. Vores rådgivningsfirma DFP blev sat i gang med at lave projektansøgningen til Aalborg kommune for udvidelse af vores forsynings område. Den blev indsendt til Kommunen […]

Nordjyske Onsdag 6. maj 2020En idé om at få spildvarme leveret fra Kongerslev Kalk er blevet droppet til fordel for indkøb af to varmepumper, så nu kan Kongerslev Fjernvarme øge produktionen.Af Kjeld MølbækI BESTRÆBELSERNE på at øge leveringssikkerheden og ud-vide kapaciteten af en stadig mere og mere grøn fjernvarme til de omkring 600 lokale forbrugerne, […]

Kongerslev Fjernvarme er i lighed med andre Nordjyske fjernvarmeværker i gang med investere i anlæg, der med varmepumper på grøn strøm trækker varme ud af luft, Varmepumper er og bliver fremtiden for mange værker. Teknologien er god, og varmepumper er en af de muligheder vi har, for at holde varmepriserne nede, da vi fra 2019 mistede grundbeløbet, […]

Kongerslev Fjernvarme på lige fod med andre tilsvarende Fjernvarmeværker, påvirket af mistet tilskud for at stå til rådighed for elmarkedet. Vi er dog ikke så hårdt ramt som andre værker, da vi har foretaget kraftige investeringer på fjernvarmen og på gadenettet. Vi skal varsle prisstigningen i god tid, men den bliver først aktiveret fra den […]

Kongerslev Fjernvarme er i gang med udskiftning af de gamle rør på sidste etape af Vestergaardsvej. Efterfølgende vil de sidste gamle rør på Gartnervænget blive udskiftet.

Ordinær generalforsamling for Kongerslev Fjernvarmeværk. Torsdag den 20-09-18 Kl. 19.00 på Kongerslev Kro. Dagsorden: Pkt. 1        Valg af dirigent Pkt. 2        Beretning fra det forløbne regnskabsår. Pkt. 3        Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. Pkt. 4        Budget for det indeværende driftsår fremlægges. Pkt. 5        Evt. indkomne forslag fra andelshaverne. Pkt. 6        Valg af bestyrelsesmedlemmer, der […]