Efter deadline d. 1/10 2021 for tilslutning til fjernvarme i ”Blomsterkvarteret”, hvor vi opnåede en tilslutning på ca. 35 %, hvilket gjorde, som de fleste ved, at projektet bliver en realitet.

Vores rådgivningsfirma DFP blev sat i gang med at lave projektansøgningen til Aalborg kommune for udvidelse af vores forsynings område. Den blev indsendt til Kommunen d. 13/10 2021. Vi fik efterfølgende d. 20/10 2021 en ”betinget” godkendelse fra Aalborg kommune, hvilket gør at vi arbejder videre med projektet. Aalborg Kommune forventer at Kongerslev Fjernvarme har den endelige godkendelse omkring d.1/1 2022.

Vi påbegynder projektet med en gennemgang af de ejendomme, som har tilsluttet sig Kongerslev fjernvarme. Vi vil kontakte jer her i november og starten af december måned, for placering af stikledningen og varmeinstallationen.
Det vil tage udgang i vores ”Tekniske leveringsbestemmelser” samt Almindelige Leveringsbestemmelser”, sammenholdt med de ønsker i kunne have, så vi har afklaret etableringen, inden vi sætter skovlen i jorden.

Vi forventer, at vi har udbudsmaterialet for grave- og rørarbejdet ude i vejene, samt ind til de tilmeldte forbrugere, er klar til at sende ud i starten af januar måned, til de bydende entreprenører. Forventet opstart bliver 1/3 2021.

Vi vil løbende opdatere projektet på vores hjemmeside.
https://kongerslevfjernvarme.dk/

Er der spørgsmål er i naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 98 33 14 72

eller mail: adm@kongerslevfjernvarme.dk

Se også på vores hjemmeside ”Tekniske leveringsbestemmelser”
https://kongerslevfjernvarme.dk/varmevaerket/tekniske-leveringsbestemmelser-2/
og Almindelige Leveringsbestemmelser” https://kongerslevfjernvarme.dk/oekonomi/87-2/

Kongerslevfjernvarme

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *