Driftsforstyrrelser

Udskiftning af fjernvarmerør på Jyllandsgade

Fra onsdag 26-04-17  påbegynder Fjernvarmen udskiftning af rør i vejnettet og ind til de berørte forbrugere.

 

Ledningsarbejde 

Der vil i kortere perioder være afbrydelse i fjernvarmeforsyningen, vi er i øjeblikket i gang med at lokaliserer utætheder i ledningsnettet.
Det vil lette arbejdet, hvis der er nogen der ser unormalheder, enten i vejnettet eller inde ved egne installationer.