Ordinær generalforsamling for
Kongerslev Fjernvarmeværk.
Torsdag den 20-09-18 Kl. 19.00 på Kongerslev Kro.

Dagsorden:
Pkt. 1        Valg af dirigent
Pkt. 2        Beretning fra det forløbne regnskabsår.
Pkt. 3        Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Pkt. 4        Budget for det indeværende driftsår fremlægges.
Pkt. 5        Evt. indkomne forslag fra andelshaverne.
Pkt. 6        Valg af bestyrelsesmedlemmer,
der skal vælges 3 medlemmer på valg er:
Henning Rytter, Kjeld Kærgaard Jensen og Henrik Lykke Staarup.
Pkt. 7       Valg af suppleant til bestyrelsen, på valg:
Bent Andersen
Pkt. 8       Valg af revisor, på valg:
Jørn Boye Pedersen.
Pkt. 9       Eventuelt.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *