Kongerslev Fjernvarmeværk AMBA søger ny Driftsleder

Vores Driftsleder gennem 10 år har valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger vi hans afløser med tiltrædelse snarest muligt.

Driftslederen skal varetage den daglige ledelse af drifts- og administrative opgaver for Kongerslev Fjernvarmeværk og skal desuden, i fornødent omfang, selv føre forhandlinger med forbrugere, eksterne samarbejdspartnere og offentlige myndigheder m.fl.

Vi søger derfor en synlig Driftsleder, der er dynamisk, helheds- og udviklingsorienteret og som:

 • Har en teknisk uddannelse, eksempelvis maskinmester, vvs-tekniker eller anden relevant baggrund.
 • Kan samarbejde med mange interessenter og være med til at formidle et åbent og konstruktivt samspil såvel internt som eksternt.
 • Kan planlægge, budgettere, administrere og sikre en optimal teknisk og økonomisk drift.
 • Kan aktivt tage del i de daglige gøremål ved drift af varmeforsyningen og herunder indgå i vagtordning og tilkaldevagt sammen med driftsassistent.
 • Kan sikre at lovkrav vedrørende varmeværket efterleves.
 • Kan varetage daglig kontakt med forbrugere og leverandører.
 • Kan varetage daglig bogføring i samarbejde med bogholder, herunder forbrugerafregning.
 • Har kendskab til fjernvarmebranchen og til IT på brugerniveau.
 • Bor i eller nær Kongerslev Fjernvarmes forsyningsområde.

 Vi tilbyder:

  • Gode arbejdsforhold med frihed til selv at planlægge arbejdet.
 • Et konstruktivt samarbejde med dygtige medarbejdere, som lykkes med at udvikle fjernvarmeværket til gavn for forbrugerne.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår

Fuldtids funktionærjob med løn efter kvalifikationer. Vi forventer, at ny Driftsleder starter senest 01-05-2016.

Kongerslev Fjernvarmeværk AMBA er et moderne flis-fyret varmeværk med 600 forbrugere. Værket har egen bestyrelse og et velfungerende driftssamarbejde med Bælum Fjernvarme. Se mere på https://kongerslevfjernvarme.dk/

 

Yderligere information

Ansøgning mærket ”Driftsleder til Kongerslev Fjernvarmeværk”, fremsendes til Kongerslev Fjernvarmeværk, Fælledvej 2, 9293 Kongerslev eller på mail: hrytter@kongerslev-el.dk

I takt med, at ansøgninger kommer ind, vurderer vi disse og indkalder til samtaler i uge 11. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Henning Rytter tlf. 40199925.