En dårligt indeklima kan påvirke os mennesker i form af hovedpine, træthed og koncentrations besvær. Et dårligt indeklima kan også være med til at øge riskoen for smitte af sygedomme.

CO2 indikerer om indeklimaet er godt eller dårligt
CO2 som også kaldes Kuldioxid eller Carbondioxid er et kemisk stof. CO2 er en farveløs og lugtløs gas som opstår efter forbrænding af kulbrinter, fotosyntese og respiration. Gassen findes helt naturligt i jordens atmosfære.

Vi mennesker udånder således ca. 450 L CO2 svarende til 900 gram pr. dag. Så når vi opholder os indendøre og forbruger ilt og afgiver kuldioxid (CO2), samt mange andre stoffer gennem ånde og sved, påvirker vi indeklimaet. Bliver CO2 niveauet for højt vil det i sidste ende kunne medføre ubehag i form af hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær.

Grænseværdier for CO2
Udendørs finder man en koncentration af CO2 i luften på ca. 0,038% pr. m3 (380 ppm). Dette tal kan dog variere lidt, afhængigt af årstiden.

Arbejdstilsynet har sat en grænseværdi for det indendørs CO2-indhold i luften til 1000 ppm. Opholder flere mennesker sig i samme rum i længere tid, kommer man hurtigt op på det niveau, hvis ikke der luftes ud i lokalet. I klasselokaler er dette et stort problem, da ventilation og udluftning ikke altid foregår så regelmæssig som det burde. Men i private hjem kan CO2 inholdet i luften også hurtig nå over de 1000 ppm. Har man f.eks. gæster og har lavet mad og tænder et par stearinlys i stuen, så vil grænseværdien for CO2 indholdet hurtig nås.

De 1000 ppm som arbejdstilsynet har fastsat som grænseværdi, er ikke en aktionsværdi. Men overskrides denne grænse hyppigt bør man ud og kigge på om ventilationsforholdene er tilstrækkelige.

Problemet er ikke CO2 i sig selv, men det er blot en god indikator for forureningen fra andre mennesker, i form af dårlig luft, som udgør en risiko for smitte af sygdomme.

Det er vigtigt at lufte ud
Luft ud 2-3 gange om dagen og gør det kort (5-10 min) og intenst. Om vinteren er det vigtigt ikke bare at lade et enkelt vindue stå på klem i flere timer ad gangen. Dette vil afkøle vægge og andre overflader, hvilket kræver langt mere tid og energi at få stuetemperaturen op igen. Kolde vægge kan også give kondens og dermed føre til skimmelsvamp.

Hvordan finder jeg ud af om CO2 nivueaet i mit hjem for højt?
Et godt værktøj til at måle CO2 niveauet i dit hjem kunne være en vejrstation fra Netatmo, som hele tiden måler mængden af CO2 og kan give dig en besked på telefonen når niveauet overstiger f.eks. 1000 ppm. Vejrstationen giver dig også info om temperatur, luftfugtighed, lydniveau mm. Ønsker du måling af Radonniveau, så tjek også Airthings Wave radonmåler.

http://wifi-butikken.dk/netatmo-vejrstation/

Banner_Netatmo2