Kongerslev Fjernvarme har undersøgt mulighederne for etablering af solvarmeanlæg bag ved vores Flis- central.

Da der var kort tidsfrist for etablering, har vi sammen med den økonomiske beregning, ansøgt de relevante myndigheder for opførelse af anlægget.
Som det har været beskrevet i pressen, har vi fået de nødvendige tilladelser, men den økonomiske del var ikke fordelagtige når vi sammenholdt alle udgifter, afskrivningen var simpelhen for lang. Vi har derfor besluttet ikke at at opføre anlægget med de forudsætninger, men kan eventuelt genoptage projektet såfremt der viser sig en mere rentabel etablering. Vi har besluttet i stedet for at optrappe udskiftning af de ældste rør i gadenettet, herom senere.